Agressietraining

Onderwijzend personeel wordt steeds vaker geconfronteerd met agressieve ouders en leerlingen. De effecten van agressief gedrag op het welzijn van de teamleden is vaak enorm groot. Kort na het incident, en ook na een langere periode kunnen vermijdingsgedrag en gevoelens van angst, boosheid en frustratie aanwezig blijven.

OBRUNI heeft een agressietraining ontwikkeld die leerkrachten vertrouwen, kracht en moed geven om goed voor zichzelf te zorgen en eigen grenzen te bewaken. Hierdoor kan enerzijds agressie worden voorkomen, en anderzijds adequaat op agressie worden gereageerd zodat incidenten niet uit de hand lopen en minder impact hebben op het welbevinden van de leerkracht. De training richt zich op vaardigheden van individuele leerkrachten en op eenheid en ondersteuning van elkaar binnen het hele team.

Door de training worden de volgende doelen bereikt:

  • Helderheid binnen het team over opvattingen wat agressief gedrag is.
  • Teamleden kunnen de vier niveaus van agressie in een vroeg stadium herkennen en ombuigen.
  • Teamleden kunnen duidelijk hun grenzen aangeven.
  • Teambreed gedragen afspraken over de grenzen van toelaatbaar gedrag en de toe te passen sancties. Dit geeft ook helderheid aan ouders: daar liggen de grenzen en elk teamlid bewaakt die op dezelfde wijze.
  • Teambreed gedragen afspraken over de verwerking van agressief gedrag.

De agressietraining is maatwerk. Dat wil zeggen dat de invulling van de aanpak en de oefeningen worden bepaald door de ernst van de situatie en de behoefte en de mogelijkheden van de school.

 

Obruni realiseert veranderingen door training en coaching

OBRUNI, Frederik Hendrikstraat 8, 2628 TB Delft, T: 06 - 42 76 47 30,