Marien Colijn

Als bedrijfs- en veranderkundige heb ik inmiddels vele jaren management- en consultancyervaring in met name de financiële dienstverlening. De focus ligt daarbij op verandermanagement in de meest brede zin van het woord. Daarnaast ben ik sinds 2007 enthousiast en gedreven aan de slag als coach en trainer waarbij ik zelf ook maatwerktrainingen ontwerp. Trainingen en trajecten die gaan over het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en leiderschap. Naast de financiële dienstverlening ben ik ook actief in diverse andere domeinen zoals o.a. Defensie, Politie, het Onderwijs en de Foodsector.

Kracht  en drijfveren

Mijn grootste kwaliteiten liggen op het vlak van conceptueel denken, oordeelloos luisteren en communicatieve vaardigheden. Ook mijn empathisch vermogen en een flexibele opstelling zet ik in om de gewenste doelen te realiseren. Daarbij besteed ik veel aandacht aan de beleving van en de interactie tussen mensen. Het durven benoemen van gevoelige zaken met behulp van een stuk zelfreflectie geeft mij veel voldoening. Het succesvol doorvoeren van een verandering en ontwikkeling staat of valt nu met de mensen die het gaan doen. Mijn kracht als begeleider uit zich in een sterk probleemoplossend vermogen, een heldere kijk op de verhouding tussen aanwezige en benodigde mensen en middelen en een resultaatgerichte aanpak. Dit alles met respect voor de organisatie en sensitief op de verhoudingen. Veranderingsprocessen heb ik altijd fascinerend gevonden, of ze nu plaats vinden in mensen zelf of binnen organisaties.

Mijn visie                                                                                                  

Het is mijn overtuiging en ervaring dat de meest effectieve veranderingstrajecten met de beste resultaten voortkomen uit authenticiteit. Vanuit innerlijke krachten en kwaliteiten die op een natuurlijke manier aanwezig zijn, maar misschien nog niet zichtbaar waren. Ik zie het als een mooie uitdaging om juist die talenten te identificeren en in te zetten voor verdere groei en ontwikkeling. Daarbij kan het om één persoon gaan, een afdeling of een hele organisatie.

Achtergrond

Als  leidinggevende was het voor mij een mooie uitdaging om met mijn mensen een team te vormen en met en van elkaar te leren. Daarnaast heb ik later als Consultant van cultuur verandertrajecten  veel ervaring op mogen doen met betrekking tot gedrag en drijfveren van mensen. Enige jaren geleden heb ik deze vaardigheden verder ontwikkelt door mezelf bij de School voor Coaching te certificeren als (team)coach.  Sinds 2008 coach en train ik mensen en groepen met name op het gebied van persoonlijk ontwikkeling en leiderschap. Ik blijf mezelf  ontwikkelen en inspireren door trainingen en workshops te volgen op het gebied van o.a. ‘Team coaching’, ‘Geweldloze Communicatie’, ‘Menselijke Dynamieken’, Deep Democracy en recent ook Mindfullness . Persoonlijk leiderschap is een pad waarop je blijft ontdekken!