Loopbaanontwikkeling PO

Baalt u er ook van als een ambitieuze medewerker uw school verlaat? U weet hoeveel tijd en energie het kost om een nieuwe collega in te werken. En door het lerarentekort wordt het steeds moeilijk om een ervaren leerkracht voor de klas te krijgen. 

Daarom heeft Obruni de cursus Loopbaanontwikkeling PO ontwikkeld. Doel is het binden en boeien van uw medewerkers, zodat zij hun kennis en ervaring optimaal inzetten voor de organisatie. Dit traject biedt alle ruimte aan medewerkers die meer willen en kunnen om een volgende loopbaanstap te zetten, ongeacht of iemand een leidinggevende, zorg- of specialistische functie ambieert.

Wat levert dat op?

Deze cursus zorgt er onder andere voor dat medewerkers:

  • hun ambities en potentie in beeld krijgen,
  • verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen loopbaan,
  • minder uitvallen omdat ze meer in hun kracht komen te staan,
  • zowel jong als 'oud', uitgedaagd worden om díe rol te zoeken waar ze het beste tot hun recht komen.

 

Succesfactoren

De volgende factoren bepalen het succes van deze cursus:

  • Het groepsproces is zodanig dat mensen zich kwetsbaar durven op te stellen;
  • Het programma is concreet, praktisch en realistisch;
  • De deelnemers komen uit hun comfortzone en durven met een open en eerlijke blik naar zichzelf te kijken;
  • Deelnemers krijgen tijdens dit loopbaantraject de ruimte om zelf hun onderzoek handen en voeten te geven (eigenaarschap;
  • Het zoekproces krijgt voldoende tijd om te rijpen.

Missie en visie Obruni

Door training en coaching levert Obruni een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van mensen en organisaties. Het doel is dat mensen competent blijven of worden zodat ze trots zijn op zichzelf, plezier hebben in hun werk en betrokken zijn bij hun organisatie. Daardoor kunnen zij beter en met meer resultaat hun werk doen en met anderen samenwerken. De missie van onze professionele trainers is dat mensen meer tot hun recht komen. De waarden authentiek, integer en betrouwbaar staan daarbij centraal.

Neem contact met mij op voor meer informatie

 

Obruni realiseert veranderingen door training en coaching

OBRUNI, Frederik Hendrikstraat 8, 2628 TB Delft, T: 06 - 42 76 47 30,