Omgaan met werkdruk

Werkdruk heeft een positieve en negatieve kant. Gezonde werkdruk is nodig om uitgedaagd te worden. Maar teveel werkdruk heeft een negatieve invloed op het welzijn van personeelsleden.  Daarnaast kunnen mensen werkdruk verschillend ervaren. Op een goede manier omgaan met werkdruk geeft individuele personeelsleden en teams meer plezier in hun werk. Lees meer over werkdruk.

OBRUNI biedt in de training 'Omgaan met werkdruk' mogelijkheden aan een team om anders en beter om te gaan met werkdruk

Onze aanpak kan zich op meerdere aspecten van werkdruk richten, afhankelijk van de situatie en de vraag:

  • Welke kern van waarheid zit er in klachten over werkdruk en wat kan daarin veranderen?
  • Wat is het effect van werkdruk op het individuele teamlid en het hele team?
  • Hoe kan het team anders omgaan met werkdruk door verantwoordelijkheid te nemen en versterkende factoren van werkdruk aan te pakken? Werkdruk kan groter worden dan nodig is, door slechte teaminteractie, stijl van leidinggeven, slechte manier van communiceren met elkaar, onvoldoende vaardigheden in het omgaan met werkdruk, en een verkeerd beeld van de eigen rol.
  • Welke concrete afspraken gaat het team maken en zich er aan houden?

Onze aanpak is om het team zodanig te begeleiden dat ze in staat zijn om hun eigen problemen te benoemen en aan te pakken. Zij krijgen feedback op hun manier van interactie met elkaar, waardoor er meer openheid en directheid ontstaat. Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

 

Obruni realiseert veranderingen door training en coaching

OBRUNI, Frederik Hendrikstraat 8, 2628 TB Delft, T: 06 - 42 76 47 30,