Teambuilding

Een goed team heeft vier pijlers: 
1) helderheid over de doelen en een gemeenschappelijke visie

2) goed contact met de omgeving van het team

3) helderheid over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

4) goede onderlinge verhoudingen

Als  een van deze vier pijlers niet goed ontwikkeld is, leidt dit vaak tot spanningen en een niet goed functionerend team. 

Obruni ontwikkelt maatwerktrainingen op het gebied van teambuilding. Vooraf vindt een uitgebreide intake plaats om te onderzoeken wat de behoefte is, het doel en de huidige situatie. Op grond daarvan formuleren wij het kernprobleem. Daarna wordt een trainingsvoorstel gedaan met het doel het team beter te laten functioneren. Zo hebben we een team getraind dat wel over elkaar maar niet met elkaar praatte. Ze hebben geleerd open en direct met elkaar te communiceren. Ook hebben zij  onderling afspraken gemaakt hoe ze in het vervolg met elkaar willen omgaan.

Ons aanbod kan variëren van een werkconferentie voor een gemeenschappelijke visie tot een survivaltocht door Zweden of Noorwegen.

 

Obruni realiseert veranderingen door training en coaching

OBRUNI, Frederik Hendrikstraat 8, 2628 TB Delft, T: 06 - 42 76 47 30,