Teambuilding

Een goed team heeft vier pijlers: 
1) helderheid over de doelen en een gemeenschappelijke visie

2) goed contact met de omgeving van het team

3) helderheid over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

4) goede onderlinge verhoudingen

Als  een van deze vier pijlers niet goed ontwikkeld is, leidt dit vaak tot spanningen en een niet goed functionerend team. 

Obruni ontwikkelt maatwerktrainingen op het gebied van teambuilding. Vooraf vindt een uitgebreide intake plaats om te onderzoeken wat de behoefte is, het doel en de huidige situatie. Op grond daarvan formuleren wij het kernprobleem. Daarna wordt een trainingsvoorstel gedaan met het doel het team beter te laten functioneren.

Lees meer over teambuilding en de ervaring van Arnoud Messelink, schoolbestuurder van CorDeo.

Obruni heeft ook een team getraind dat wel over elkaar sprak maar niet met elkaar praatte. Zij hebben geleerd om open en direct met elkaar te communiceren. Daarnaast hebben zij onderling afspraken gemaakt hoe ze in het vervolg met elkaar willen omgaan.

Ons aanbod kan variëren van een werkconferentie voor een gemeenschappelijke visie tot een survivaltocht door Zweden of Noorwegen. Het filmpje geeft een leuke impressie van wat we doen!


Heeft u een vraag hierover of wil je een gesprek aanvragen? Neem gerust contact met ons op.
Lees ook het blogbericht 'De geheimen van goed functionerende groepen en teams.'
 

 

 

Obruni realiseert veranderingen door training en coaching

OBRUNI, Frederik Hendrikstraat 8, 2628 TB Delft, T: 06 - 42 76 47 30,