Test jouw dynamiek!

Hoe zit het met jouw menselijke dynamiek?

Er zijn 11 vragen. Sorteer de antwoorden door met jouw muis de antwoorden te verschuiven. Het meest passende antwoord zet je bovenaan, en zo door naar het minst passend antwoord onderaan.

 1. Volhardend
 2. Analytisch
 3. Kalm
 4. Gericht op mensen
 5. Een initiator
 6. Warm
 1. Volledig, systematisch
 2. Precies
 3. Direct
 4. Objectief
 5. Associatief
 6. Doelgericht
 1. Einzelganger
 2. Overgevoelig
 3. Onpersoonlijk
 4. Traag
 5. Onzichtbaar
 6. Overhaast
 1. Dramatisch
 2. Dominant
 3. Afstandelijk
 4. Drammerig
 5. Wollig
 6. Kritisch
 1. Zwart-wit en kort door de bocht zijn
 2. Onzichtbaar en onduidelijk zijn
 3. Afstandelijk en zakelijk zijn
 4. Gedetailleerd zijn
 5. Inconsistent zijn
 6. Drammerig en dominant zijn
 1. Onpersoonlijk zijn
 2. Zich verliezen in details
 3. Aarzelend communiceren
 4. Aanmatigend gedrag vertonen
 5. Afwachtend zijn
 6. Ongeduldig zijn
 1. Als er onvoldoende tijd is om alleen te zijn
 2. Als er onvoldoende tijd en informatie is om voor te bereiden
 3. Als er doelloos gewerkt en gepraat wordt
 4. Als er respectloos met elkaar omgegaan wordt
 5. Als er te veel regels zijn
 6. Als er weinig persoonlijk contact is
 1. Abstracte ideeën zonder realisme gevolgd worden
 2. Te weinig openheid en veiligheid is
 3. Geen overzicht meer is over de plannen en ideeën
 4. Emotioneel beladen communicatie is en er voortdurend veranderd moet worden
 5. Werkzaamheden haaks staan op persoonlijke waarden
 6. Te veel herhaling is
 1. Samenwerken, diepgaand onderzoeken en zoeken haalbare oplossingen
 2. Structuur
 3. Zorgen voor harmonie en sfeer
 4. Problemen oplossen
 5. Experimenteren en brainstormen
 6. Betrokkenheid bij het proces, overzicht van inzet van mensen en middelen, de juiste persoon op de juiste plek
 1. Helder geformuleerd doelen bereiken
 2. Problemen omzetten in daden
 3. Snel beslissen en doen
 4. De details en het menselijk aspect niet uit het oog verliezen
 5. Mensen verbinden
 6. Overzicht houden
 1. Empatisch vermogen
 2. De drive om dingen af te maken
 3. Belangstellend zijn
 4. Objectief de dialoog aangaan
 5. Mijn individualiteit benadrukken
 6. Aandacht voor mijn eigen belangen

 

Obruni realiseert veranderingen door training en coaching

OBRUNI, Frederik Hendrikstraat 8, 2628 TB Delft, T: 06 - 42 76 47 30,