Training oudercommunicatie

De afgelopen jaren is de rol en houding van ouders richting leerkrachten op scholen veranderd. Ouders zijn assertiever en mondiger. Zij willen meer invloed hebben op wat de leerkracht bijdraagt aan de ontwikkeling van hun kind. Dit vraagt van leerkrachten dat zij hun professionele vaardigheden en communicatieve vaardigheden volledig inzetten. In de praktijk blijkt dat dat vaak onvoldoende lukt, zodat er geen sprake is van een gelijkwaardige samenwerkingrelatie met ouders. Gevolgen kunnen zijn dat leerkrachten gespannen zijn in contacten met ouders, onzekerheid ervaren terwijl ze toch voldoende expertise bezitten, of zich in de verdediging gedrongen voelen.

OBRUNI heeft een training ontwikkeld om leerkrachten te helpen. Door deze tweedaagse training en met de inzet van professionele trainingsacteurs, worden de volgende doelen bereikt:

  • De leerkracht is zich in zijn dagelijks handelen bewust van de loyaliteitsdriehoek ouder-kind-leerkracht en bereikt partnerschap met de ouder.
  • De leerkracht is vaardig in het voeren van verschillende soorten gesprekken (slecht-nieuws-, 10-minuten- en feedbackgesprekken).
  • De leerkracht past gespreksinterventies goed toe en kan schakelen op meerdere communicatieniveaus.
  • De leerkracht is in staat om adequaat te reageren op assertieve, aanvallende of kritische ouders.

Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

 

Obruni realiseert veranderingen door training en coaching

OBRUNI, Frederik Hendrikstraat 8, 2628 TB Delft, T: 06 - 42 76 47 30,