Werkwijze

Kenmerkend voor de werkwijze van Obruni is dat mensen centraal staan. Trainingsmethoden zijn geen doel op zich, maar hulpmiddelen. Onze trainers hebben allereerst passie voor mensen en de interactie tussen mensen. Dat betekent concreet dat wij in een groep observeren wat er speelt en dat specifiek benoemen en bespreken. Daarmee wordt de eigen situatie onderdeel van de training. Wij confronteren mensen met hun gedrag op een positieve en opbouwende wijze en stimuleren hen te veranderen wat beter kan. Daarbij geven wij concrete handvatten. Lees ook eens de verhalen van de deelnemers. Door middel van creatieve werkvormen kunnen mensen het zelf oefenen en in praktijk brengen. Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

  • Samengevat staat Obruni voor:
  • Passie voor de mensen
  • Confronterend
  • Vakmanschap
  • Signaleren en behandelen van wat er in de groep speelt
  • Gebruik maken van creatieve werkvormen

 

Obruni realiseert veranderingen door training en coaching

OBRUNI, Frederik Hendrikstraat 8, 2628 TB Delft, T: 06 - 42 76 47 30,