Zelfsturende teams

Obruni traint en begeleidt zelfsturende teams. Bijvoorbeeld in het kader van Scrum of Agile werken. Het idee dat een team zelfsturend is op het moment dat je hiertoe besluit is een veelvoorkomende inschattingsfout. Teams hebben het nodig om goed begeleid te worden in de complexiteit van informeel leiderschap, de ik-gerichte houding van teamleden en het ontbreken van teamcompetenties. Met name het werken aan het collectieve resultaat en het ontwikkelen van de benodigde teamcompetenties helpt een zelfsturend team om ook daadwerkelijk eigenaarschap te kunnen nemen voor de taakstelling.

Heb je een vraag over teambuilding of wil je een gesprek aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

 

Obruni realiseert veranderingen door training en coaching

OBRUNI, Frederik Hendrikstraat 8, 2628 TB Delft, T: 06 - 42 76 47 30,