Over Obruni

Onze visie

Kenmerkend voor de werkwijze van Obruni is dat mensen centraal staan. Trainingsmethoden zijn geen doel op zich, maar hulpmiddelen. Onze trainers hebben allereerst passie voor mensen en de interactie tussen mensen. Dat betekent concreet dat wij in een groep observeren wat er speelt en dat specifiek benoemen en bespreken. Daarmee wordt de eigen situatie onderdeel van de training. Wij confronteren mensen met hun gedrag op een positieve en opbouwende wijze en stimuleren hen te veranderen wat beter kan. Daarbij geven wij concrete handvatten. Door middel van creatieve werkvormen kunnen mensen het zelf oefenen en in praktijk brengen. 

Onze missie

Door training en coaching levert Obruni een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van mensen en organisaties. Het doel is dat mensen competent blijven of worden zodat ze trots zijn op zichzelf, plezier hebben in hun werk en betrokken zijn bij de organisatie. Daardoor kunnen zij beter en met meer resultaat hun werk doen en met anderen samenwerken. De missie van onze professionele trainers is dat mensen meer tot hun recht komen. De waarden authentiek, integer en betrouwbaar staan daarbij centraal. 

Obruni staat voor

Samengevat staat Obruni voor:

  • Passie voor de mensen
  • Confronterend
  • Vakmanschap
  • Signaleren en gebruiken van wat er in de groep speelt
  • Inzet van creatieve en effectieve werkvormen