De afgelopen jaren is de houding en communicatie van ouders richting de school veranderd. Ouders zijn assertiever en stellen steeds meer het belang van hun kind centraal in het contact met de school. Dit vraagt van de leerkrachten een professionele houding en goede communicatieve vaardigheden. In de praktijk blijkt dat die houding en vaardigheden niet meer toereikend zijn om op een doeltreffende manier te communiceren met ouders.

De vragen die bij leerkrachten leven in het omgaan met ouders zijn:

  • Hoe betrek ik de ouders bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind?
  • Hoe ga ik om met (super)assertieve, aanvallende of kritische ouders?
  • Hoe behoud ik de leiding en sturing in oudergesprekken?
  • Hoe breng ik slecht nieuws?
  • Hoe voorkom ik dat ik overdonderd word en dat de ouder op mijn stoel gaat zitten?

Kerndoelen van deze training:

  • De leerkracht is in staat om adequaat te reageren op assertieve, aanvallende of kritische ouders;
  • De leerkracht is zich in zijn dagelijks handelen bewust van de loyaliteitsdriehoek ouder-kind-leerkracht en realiseert partnerschap;
  • De leerkracht is competent in gespreksvoering.
  • De wijze waarop omgegaan wordt met ouders wordt breed gedragen door het team en de directie.

Om deze doelen te bereiken werken we met een professionele trainingsacteur en met casuïstiek van de deelnemers.