Het moge duidelijk zijn dat het onderwijs in toenemende mate last heeft van een (ervaren) werkdruk. In het omgaan met de werkdruk speelt cultuur een grote rol. Schoolteams waar een professionele cultuur is, nemen eerder verantwoordelijkheid voor hun eigen werkdruk ( i.p.v. bij de directie neerleggen), durven de confrontatie aan te gaan met de schoolleiding (i.p.v. klagen over), zijn in hun aanpak van de werkdruk constructief en oplossingsgericht (i.p.v. denken dat het toch geen zin heeft) en zijn gefocust op het vergroten van het werkplezier (i.p.v. werkdruk als probleem zien). 

In onze begeleiding in het omgaan met werkdruk sturen we op een professionele cultuur, nemen we de factoren die van invloed zijn op het werkplezier als uitgangspunt, en sturen we op oplossingen waar de leerkracht, het team en de directie invloed op hebben en verantwoordelijkheid voor kunnen en willen nemen.