Menselijke Dynamieken

Dynamiek staat synoniem voor persoonlijkheid. Het kenmerkende van de dynamieken is dat ze uitgaan van drie principes. In ieder mens zijn deze drie universele principes aanwezig in de vorm van denken, voelen/verbinden en doen: 
Het mentale principe is dat deel van ons dat denkt, dat visie heeft, dat het geheel overziet, dat structuur aanbrengt en waarden vaststelt. Het is het objectievere deel van ons.
Het emotionele principe heeft betrekking op relaties. Het is dat deel van ons dat meer subjectief is, dat onze eigen gevoelswereld en die van anderen kent en er waarde aan toekent, dat communicatie nodig heeft en biedt, dat weet hoe er moet worden samengewerkt, dat organiseert en bijeen brengt. De creatieve fantasie maakt deel uit van het emotionele principe.
Het fysieke principe is het meest nuchtere en praktische deel van onszelf. Het is dat deel van ons dat maakt, doet en realiseert. Het is ook het deel dat een fundamentele verbinding heeft met groepsleven en met de organische processen van de natuur.

Alle drie de principes zijn in een mens werkzaam. Toch heeft één van de drie de overhand in onze persoonlijkheid als het gaat om de manier waarop we informatie verwerken. Dit principe staat zogezegd op plek 1. Concreet betekent het dat de manieren waarop mensen omgaan met de werkelijkheid (dus informatie verwerken) verschillen: de een doet dit vooral met het hoofd, de ander meer met het gevoel en weer een ander vooral zintuiglijk.

Daarnaast heeft één principe de overhand als het gaat over waar we op gericht zijn, wat we belangrijk vinden. Dit principe staat zogezegd op plek 2. Concreet betekent het dat sommigen gericht zijn op vooral het mentale (doelen, ideeën, concepten), anderen op het emotionele (relaties, organisatie, mensen) en weer anderen op het fysieke (maken, realiseren).

De combinatie van deze twee principes bepaalt welke menselijke dynamiek we hebben.


Ontdekken welke dynamieken bij mensen horen, helpt om mensen te ontwikkelen, om meer uit mensen te halen, om met meer plezier samen te werken, en om verandertrajecten beter aan te laten sluiten bij de individuele behoeften. Het effect van onze trainingen voor organisaties: betere resultaten, lagere kosten, meer rendement.

Obruni is één van de mede-ontwikkelaars van het concept Menselijke Dynamieken en heeft ook een eigen dynamiekentest ontwikkeld. 

Het concept Menselijke Dynamieken geeft zicht op jouw persoonlijke dynamiek en die van anderen. Daardoor leer je waar jouw persoonlijke ontwikkelpunten en die van anderen liggen. Ook leer je beter te begrijpen waarom je met bepaalde mensen goed kunt samen werken en met anderen minder of  helemaal niet. Ten slotte leer je de kracht en de voordelen zien van andere dynamieken en hoe je die in een samenwerkingsrelatie optimaal in kunt zetten. Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.