Data training Persoonlijke Effectiviteit 2022-2023

In 2022 staat er weer een training gepland. De data zijn:

Tweedaagse: Maandag 31 oktober en dinsdag 1 november (met overnachting)

Coachingsgesprekken: week 48 en 49

Intervisie: vrijdagmiddag 13 januari 2023

Tweedaagse: Maandag 13 en dinsdag 14 februari 2023 (met overnachting)

Intervisie: 6 en/of 10 maart 2023 (middag)

Coachingsgesprekken: week 17 en 18

Afsluiting:  vrijdagmiddag 2 juni 2023