Resultaten van de deelnemers

De afgelopen 15 jaar heb ik meer dan 300 professionals getraind en gecoacht. Een overzicht van hun leerdoelen die ze hebben gerealiseerd, heb ik hieronder weergegeven. Mogelijk dat je je herkent in één of meerdere doelen die jijzelf nastreeft. Weet dan dat ik altijd het leerdoel van de coaches als uitgangspunt neem! Dus ook die van jou.

Omgang met jezelf:

 • Meer focussen en prioriteiten leren stellen
 • Betere balans werk-privé
 • Assertiever zijn
 • Leren omgaan met eigen perfectionisme en onzekerheid
 • Gestructureerder werken
 • Beter luisteren naar eigen gevoel, mezelf serieuzer nemen
 • Eigen emoties ontdekken en waarderen
 • Sneller beslissingen nemen
 • Pro-actiever zijn
 • Timemanagement verbeteren
 • Vinden van passend werk

Omgang met de ander:

 • Empathischer worden
 • Leren het conflict aan te gaan
 • Leren omgaan met mijn moeilijke baas
 • Mijn allergie richting collega overwinnen
 • Meer vanuit verbinding werken
 • Serieus genomen worden door collega's
 • Zakelijker communiceren
 • Klantgericht werken
 • Omgaan met agressie en emoties van anderen
 • Nee-Leren zeggen
 • Omgaan met de diversiteit in persoonlijkheden

Omgang met je team:

 • Stevige positie als leider innemen
 • Klankbord voor het eerste jaar als leidinggevende
 • Aansturen van teamleden
 • Team eigenaarschap laten nemen
 • Teamcultuur veranderen
 • Leren aanspreken en feedback geven
 • Omgaan met weerstand
 • Effectief vergaderen
 • Rol van teamcoach eigen maken
 • Situationeel Leiderschap
 • Kwaliteiten van teamleden inzetten