Gebruik maken van elkaars kwaliteiten

Vaak worden we gevraagd om bijvoorbeeld op basis van een bepaald concept, zoals bijv. Menselijke Dynamieken, DISC of LIFO, een training te verzorgen. De achterliggende reden is om meer begrip te krijgen voor de verschillen of samenwerkingsissues te tackelen. We doen dat heel graag, mits de volgende voorwaarden aanwezig zijn:

  • Het team heeft geen last van onder de waterlijn spelende thema's;
  • Het team is qua taakvolwassenheid op het niveau van een goed functionerend M1 team;
  • Bereidheid om de storingen die ontstaan vanwege verschillen in persoonlijkheid, echt aan te gaan.

Er moet als het ware een goede basis zijn, omdat anders het inzicht in de verschillen verstorend gaat werken. Dan krijg je uitspraken als: "Ik ben nu eenmaal een groen of blauw type."

Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, werken we graag mee om de kwaliteiten van medewerkers in beeld te brengen en die in te gaan zetten.

Directieteam

Zo heb ik een directieteam van een middelgroot bedrijf geholpen met het oplossen van een aantal heikele punten, de grote verschillen in persoonlijkheid te gaan waardering, en hun individuele kwaliteiten en passies in te zetten voor de groei van het bedrijf.