Oplossen van conflicten in teams

Elk team krijgt vroeg of laat te maken met conflicten. Deze kunnen heel bedreigend zijn en, zeker als ze niet goed opgelost worden, een grote impact hebben op de performance van een team.

We merken dat als vaardigheden die nodig zijn voor de stormingfase van een team, onvoldoende ontwikkeld zijn, conflicten ofwel niet aangegaan worden, dan wel ondergronds gaan, of dat er een sterk informele organisatie ontstaat met een wandelgangencultuur en veel roddel.

De vaardigheden die helpen om een conflict goed aan te gaan zijn:

 • Kunnen onderhandelen
 • Feedback kunnen geven
 • Conflicthantering
 • Verantwoordelijkheid nemen voor de emoties en interactie 

Conflicthantering in kleine teams

Voor kleinere team die worstelen met conflicten, hebben we een aanpak ontwikkeld die erg goed werkt. De kortdurende sessies hebben de volgende inhoud:

 • Is er commitment om het probleem op te lossen?
 • Uitspreken van de boosheid en pijn naar elkaar toe
 • Bepalen wat wel en niet werkt
 • Hoe het team de samenwerking wil invullen
 • Begrip voor elkaars verschillen (menselijke dynamieken)
 • Leren samen besluiten te nemen
 • Borging

Muzieksectie VO

Ik werd gevraagd om een uit de hand gelopen conflict in een muzieksectie van een middelbare school, te helpen oplossen. De teamleider zat met zijn handen in zijn haar en wist het niet meer. Vertrek of uitval lagen op de loer. Met dit team heb ik in een 7-tal sessies gewerkt aan de oplossing van het conflict en dat was eerlijk gezegd best spannend en emotioneel. Gelukkig was er de bereidheid om het aan te gaan en hielpen de feedbackregels om open te zijn, zonder nieuwe storingen te veroorzaken. Toen uiteindelijk het inzicht doorbrak wat aan het  conflict ten grondslag lag, lukte het dit team om constructief samen te gaan werken.