Samenvoegen van teams (fusie)

Het samengaan van twee teams heeft veel impact op mensen. Omdat het vaak gaat om emoties, loslaten, nog niet ervaren voordelen en het omgaan met verschillen, vraagt het een zorgvuldige begeleiding van dit proces. In feite zal er veel aandacht moeten zijn voor de erkenning van het verleden, ritueel afscheid nemen van de oude situatie, het elkaar beter leren kennen, aan elkaar wennen, oog en aandacht krijgen voor het functioneren van de groep en het samen invulling geven aan hoe ze met elkaar om willen gaan.

We hebben als procesbegeleiders diverse keren directieteams in dit proces begeleid en wat mij bij is gebleven is wat een fusie met mensen doet. En daarmee komt niet altijd het beste in mensen naar boven. Vandaar ook dat het goed is om de tijd te nemen om dergelijke processen goed te begeleiden. En  ontkom je er ook niet aan om afscheid te nemen van de mensen die het oude niet los kunnen laten. 

Programma en werkvormen

We werken als begeleiders vaak met technieken uit Deep Democracy, en gebruiken  creatieve werkvormen als schilderen, tekenen en outdoor. Het is bijna niet mogelijk dit soort processen te leiden met een gestructureerd programma, of beter gezegd, wij werken nauwelijks met een programma, maar volgen het groepsproces. En afhankelijk van het proces van de deelnemers, zetten we onze werkvormen in.