Obruni biedt een Oriëntatie traject op het schoolleiderschap aan. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met dergelijke trajecten en tal van schoolbesturen in het primair onderwijs komen regelmatig bij ons met de vraag om een dergelijk traject te verzorgen.

Dit traject draagt bij aan het in beeld krijgen van het leiderschapspotentieel in uw organisatie, het faciliteren van uw medewerkers in hun loopbaan en het behoud van mensen voor het onderwijs. 

Door deel te namen aan deze oriëntatie weten de deelnemers:

 • Wat de beoogde schoolleidersrol inhoudt;
 • Of ze deze rol ook echt ambiëren en of ze in deze rol tot hun recht komen;
 • Wat ervoor nodig is om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan deze rol;
 • En als ze geen schoolleidersrol ambiëren, weten ze wel wat dan hun volgende loopbaanstap is.

Wij zorgen ervoor dat:

 • Het groepsproces zodanig is dat mensen zich kwetsbaar durven op te stellen;
 • Het programma concreet, praktisch en realistisch is;
 • De deelnemers uit hun comfortzone komen en met een open en eerlijke blik naar zichzelf kijken;
 • Het zoekproces voldoende tijd en ruimte krijgt om te rijpen.
 • Deelnemers eigen verantwoordelijkheid nemen en krijgen in dit proces.

 

Opzet programmaonderdelen van de oriëntatie

Ons uitgangspunt voor trainingen is dat deelnemers zoveel als mogelijk zelf aan het werk zijn en dat theorie ondersteunend is aan de doelstelling van het programma. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemers aan dit loopbaantraject de ruimte krijgen en nemen om zelf hun loopbaanvraag handen en voeten te geven (leiderschap en eigenaarschap). De inhoud die in de gemeenschappelijke sessies aan de orde moet komen, heeft betrekking op:

 • Het formuleren van de onderzoeksvraag;
 • Zichzelf goed leren kennen (Waarden, drijfveren, gaven en talenten, passies en persoonlijkheid);
 • De ontmoeting met en leren van ervaren functionarissen;
 • Slechten van mogelijke barrières en blokkades in de eigen persoonlijke ontwikkeling door een individueel coachgesprek;
 • Rekenschap geven over de resultaten.

 

Aanbod en uitwerking van het programma

Globaal komt de opzet van deze training op de volgende aanpak uit:

 • Dag 1 leggen we de basis door kennismaking met elkaar, de eigen onderzoeksvraag en de bespreking van de ijkpuntentest;
 • Dag 2 verdiepen we het zelfbeeld en zicht op de eigen persoonlijkheid en maken we een plan om te komen tot antwoord op de onderzoeksvraag;
 • Dag 3 richt zich op specifieke thema’s van het schoolleiderschap, zoals de taakstelling, onderwijsvisie, het omgaan met weerstand en het ontwikkelen van teams. Ervaren schooldirecteuren leveren hun bijdrage aan deze onderdelen;
 • Gedurende het traject hebben de deelnemers de mogelijkheid van een individueel coachgesprek om persoonlijke thema's die spelen in de oriëntatie te bespreken.
 • Dag 5 is bedoeld voor de puntjes op de i, afronding van het traject, de eindpresentaties en het afleggen van verantwoording richting hun bestuur. Ze laten daarbij leiderschap en eigenaarschap zien voor het vervolg wat ze zelf gaan doen en hun eigen bijdrage daaraan.

 

Maak een afspraak met ons om het programma op maat te maken voor uw organisatie!