Klachtenprocedure

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen hecht Obruni BV veel waarde aan een goede klachtenprocedure. Omdat Mark van den Houten geregistreerd is als NOBTRA trainer, kunnen klachten bij de NOBTRA worden ingediend. Klik hier om te lezen welke klachtenprocedure Obruni BV hanteert voor het behandelen en afhandelen van klachten. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.