Trainingen voor technici

Verhogen van de performance van technici, wat werkt?
Technici zijn over het algemeen erg geïnteresseerd in de inhoud en oplossingen van problemen. Vaak hebben ze minder oog voor de proceskant van hun vak of hebben daar zelfs uitgesproken weerstand tegen omdat het dan over vage, softe of te persoonlijke issues gaat.

Trainingen zijn nodig
Het is echter weinig professionals gegund om gedurende hun werkzame leven zich te beperken tot de vakinhoud. Vaak hangt hun performance af van hoe zij zich weten op te stellen in samenwerkingssituaties met collega’s, klanten, medewerkers of leidinggevenden. De trainingen van Obruni zijn een krachtig middel om de soft skills van technici te verbeteren en daarmee hun effectiviteit te verhogen.

Behoefte van technici
In de rol van deelnemer, heb ik als ingenieur de behoefte aan trainingsprogramma’s die voldoen aan de volgende eisen:

  • Ik moet kunnen zien en ervaren wat er gebeurt en het desnoods zelf kunnen ervaren of meemaken;
  • Een rationele en conceptuele basis onder het trainingsprogramma;
  • Een resultaatgerichte aanpak die een daadwerkelijke verandering realiseert; Het moet praktisch en direct in de praktijk toepasbaar zijn;
  • Een veilig leerklimaat waarbij ik mijn eigen grenzen mag aangeven en een trainer die professioneel omgaat met storingen in de groep;
  • De trainer is een rolmodel en doet wat hij traint: “Practice what you preach”;
  • Concrete, realistische en effectieve werkvormen, geen psychologie van de koude grond of een therapeutische insteek;

Kortom: Het trainingsprogramma moet gewoon werken. 

Zelf vind ik dit belangrijke criteria voor een trainingsprogramma. Daarom voldoen alle trainingen van Obruni aan deze eisen en zijn de kernteamtrainers van Obruni hier op geselecteerd.

Een greep uit organisaties waarvan technici deel hebben genomen aan de trainingen van Obruni:
Exact Software, Deltares, Drinkwaterbedrijf Oasen, RIVM, Cordaid, Koppert Biological Systems, Haagsche Hogeschool, ChaletsPlus, Jumbo Maritime, Mercy Ships, John T. Essberger, Van Rest Bouwprojectmanagement, Secura, TUDelft.