We komen in beeld als directeuren of bestuurders merken dat het op school niet goed gaat op het gebied van professionele cultuur, communicatie en samenwerking, omgaan met veranderingen of de omgang met (agressieve) ouders en werkdruk.
Er is dan bijvoorbeeld frustratie over het ontbreken van een professionele samenwerkingscultuur, veranderingen komen niet van de grond, er zijn eilandjes en een wandelgangencircuit, er is oud zeer, mensen willen vasthouden aan het oude, er zijn conflicten en er is sprake van informeel leiderschap, ouders zijn te dominant of te agressief en er wordt geklaagd over werkdruk. Dit alles ondermijnt het werkplezier.

 

De aanvliegroute van bovenstaande zaken is divers en hangt ook wel af van de mogelijkheden van de school. Onze voorkeur heeft het om met een combinatie van een tweedaagse training, enkele terugkommomenten en coaching van de directeur of MT te werken. Zodat  de pijnpunten op tafel komen er commitment op de verandering komt en men zich nieuw gedrag eigen kan maken.

 

Inhoudelijk gaan we in op veiligheid en vertrouwen, gevoelens die onder de waterlijn spelen en omgaan met verschillen (dynamieken).
Zodat de beoogde teamcompetenties eigen gemaakt en toegepast worden in de praktijk.