Effectieve Projectteams

Bij projecten is het essentieel dat mensen binnen het projectteam goed samenwerken en de kwaliteiten van elk teamlid worden erkend en benut. Helaas gaat dit in de praktijk vaak mis. Leden van het projectteam kennen elkaar niet goed of stellen het belang van hun eigen discipline boven dat van het project. Daardoor ontstaan er samenwerkingsproblemen, verborgen agenda's, demotivatie om zich in te zetten, en eventueel zelfs ontbinding van het team. Kostbare tijd en geld gaan verloren en mensen gaan verder met een negatieve ervaring.

Wij weten allemaal dat er grote verschillen bestaan tussen mensen en het is juist de kunst om met die verschillen goed samen te werken. Obruni gebruikt zelfs deze verschillen om optimale resultaten te bereiken. Door verschillende mensen elkaar te laten aanvullen en zo elke persoon tot zijn of haar recht te laten komen, is het een plezier om te werken in projectteams. Dan is een projectteam (kosten)effectief en heeft het gewenste resultaat. Bovendien motiveert een positieve ervaring mensen in hun verdere werk.

Obruni traint projectteams in de startfase van het team door onder andere de inzet van het concept Menselijke Dynamieken. Met de training Menselijke Dynamieken gaat u de ander en uzelf beter begrijpen. U leert zien wat de verschillen in motivatie en manier van werken van uzelf en anderen zijn. Die worden bijvoorbeeld heel concreet zichtbaar in de manier waarop u een rapport schrijft of leest, in de bijdrage die u in een vergadering levert of de snelheid waarmee u reageert op een vraag. Door uzelf en anderen beter te begrijpen, krijgt u handvatten om beter om te gaan met mensen die anders zijn dan u bent. Het effect van de training is dat het vertrouwen in elkaar groeit.

Indien nodig begeleidt Obruni ook de vervolgfase in het samenwerkingsproces van een projectteam.

Heb je hierover een vraag of wil je een gesprek aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

 

Obruni realiseert veranderingen door training en coaching

OBRUNI, Frederik Hendrikstraat 8, 2628 TB Delft, T: 06 - 42 76 47 30,