Feedback daadwerkelijk gaan geven

Feedback trainingen hebben vaak geen effect, omdat in 80% van de gevallen de deelnemers  na afloop van de training niet bereid zijn om echt feedback te geven aan de ander. Vandaar dat ik bijna standaard de aanvraag voor een feedback training afwijs. Immers, hoe zonde is het om mensen te trainen om iets te gaan doen en vervolgens na de training over te gaan op de orde van de dag.  

Wanneer wel zinvol?

De verandering die nodig is om echt feedback te geven, ligt niet zozeer op gedrags- of vaardigheidsniveau, maar op wils- en opvattingenniveau. En als we daar in de training ruimte voor krijgen, zeggen we volmondig ja, want daar geloven we wel in! 

Feedback hoort een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van de professionele cultuur, iedereen weet dat en conformeert zich daaraan. Echter, de voordelen om geen feedback te geven zijn vaak erg groot:

  • Je hoeft je niet kwetsbaar op te stellen
  • Je loopt geen risico
  • Je hoeft niet te veranderen
  • Jij wordt zelf ook niet aangesproken

De opbrengsten van feedback geven zijn:

  • Je blijft niet lang rondlopen met iets
  • Je leert ervan
  • Het verbindt collega's
  • Er ontstaat veiligheid en vertrouwen

Pas wanneer mensen bereid zijn om hun schijnbare voordeel op te geven, omdat ze geloven dat feedback veel kan opleveren, verandert er echt iets.